Reglement

  • Voordat u besluit lid te worden, kan er 1x gratis mee getraind worden.
  • Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat het inschrijfformulier, ingevuld en voorzien van een handtekening, is ingeleverd.
  • De contributie wordt iedere maand rond de 27e automatisch geïncasseerd.
  • Mocht dit om één of andere reden niet lukken, dan wordt er de eerstvolgende keer €2,50 extra in rekening gebracht.
  • Na inschrijving krijgt u een persoonsgebonden pasje met een uniek barcodenummer. Vóór iedere training dient dit pasje door de kaartlezer gehaald te worden zodat uw training geregistreerd wordt. De keren dat u niet komt trainen mag u (in dezelfde maand) inhalen.
  • Het eerste pasje kost €2,50 maar mocht u een tweede nodig hebben, dan kost het €5,-
  • Trainen of sporten is geheel op eigen risico.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan alléén schriftelijk.